Pomůžu, když se to zamotá

Jsem samostatná advokátka a profesionální právní partner pro váš každodenní byznys

Vycházím ze svých zkušeností z advokacie a z interního prostředí významných developerských firem. Právní služby poskytuji jako nezávislý odborník a preferuji dlouhodobou spolupráci s klientem.

Mohu působit obdobně jako interní právník, pravidelně spolupracující s klientem a jeho jednotlivými odděleními, případně jako právní partner pro jednorázové projekty.

Vyznávám

 • Otevřenost a upřímnost

 • Osobní přístup a angažovanost

 • Spolehlivost a vzájemnou důvěru

 • Respekt k životní rovnováze

Vyznávám

 • Otevřenost a upřímnost

 • Osobní přístup a angažovanost

 • Spolehlivost a vzájemnou důvěru

 • Respekt k životní rovnováze

Jak pracuji

 • Osobně u klienta i on-line

 • Přesně, věcně a efektivně

 • Zohledňuji potřeby a požadavky klienta

 • Hledám jednoduchá a funkční řešení

 • Vždy se snažím dohodnout

 • Pracuji jak v češtině, tak v angličtině, rozumím a v základu komunikuji i v němčině

 • Cenu služeb sjednávám vždy individuálně se zohledněním potřeb konkrétního klienta a způsobu spolupráce

 • Spolupracuji v případě potřeby s notáři, advokátními kancelářemi, právními odděleními firem

Kdo jsem

Rodačka z Vysočiny, studentka z Hané a advokátka s celorepublikovou působností


Gymnázium
Žďář nad Sázavou (1994 – 2000)

Právnická fakulta Univerzity Palackého
Olomouc (2000 – 2005)

Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS
The Hague University, Holandsko (2004 – 2005)


Všeobecná státní zkouška
anglický jazyk (2003)

Závěrečná státní zkouška na PF UPOL
červený diplom, titul Magistr (2005)

Advokátní zkouška
složena (2010)

Zápis do seznamu advokátů
vedený ČAK (2011)


Interní právník developerské skupiny CTP
Development průmyslových, kancelářských i retailových nemovitostí (od 2006)

Advokátka spolupracující se skupinou PASSERINVEST
Development zejména kancelářských nemovitostí (od 2012)


Seniorní advokátka v Advokátní kanceláři
Polverini Strnad, Praha (od 2011)

Samostatná advokátka
spolupracující například s významnou výrobní společností a developerskou společností (od 2017)

Zaměřuji se zejména na tyto oblasti

Smlouvy v developmentu a stavebnictví
 • Zajistím zpracování různých typů smluv v rámci jednotlivých fází developerských projektů, například akvizičních, výstavbových, nájemních či exitových smluv

 • Konzultuji obchodní podmínky a požadavky klienta, navrhnu strukturu smluvní dokumentace

 • Osobně připravím, vyjednám a uzavřu smlouvy

 • Spolupracuji s developerskými společnostmi, s jejich klienty, stavebními firmami či investory

 • Zpracuji přehled sjednaných milníků, práv a povinností v rámci uzavřených smluv

 • Poskytuji výklady uzavřených smluv

Firemní právní agenda
 • Zajistím zpracování a vedení běžné právní agendy, například smluvní, pracovněprávní či korporátní agendy

 • Zajistím založení a vznik nových společností v rámci existující skupiny či nových start-upů

 • Poskytuji poradenství v cizineckých záležitostech, například ohledně zaměstnávání cizinců

 • Zpracuji právní rozbory a připravím vzory pravidelně uzavíraných smluv a jiných dokumentů

 • Konzultuji právní dotazy, zkontroluji texty s právním přesahem a upozorním na vývoj legislativy

 • Připravím firemní školení na vybraná právní témata

Neziskový sektor
 • Zajistím založení a vznik, případně též navrhnu organizaci a správu spolků či jiných neziskových organizací

 • Jsem zapojena do projektu Advokáti do škol vyhlášeného ČAK ve spolupráci s MŠMT

 • Pomáhám neziskovým spolkům zaměřeným na děti a rodiče a aktivně působím ve výkonných orgánech několika spolků

 • Organizuji a podporuji aktivní sport dětí a dospělých se zkušenostmi bývalé profesionální hráčky basketbalu

Poskytuji právní poradenství

Můžu vám pomoci v těchto oblastech českého práva

 • právo nemovitostí

 • stavební právo

 • obchodní právo

 • občanské právo

 • pracovní právo

 • korporátní právo

Poskytuji právní poradenství

Můžu vám pomoci v těchto oblastech českého práva

 • právo nemovitostí

 • stavební právo

 • obchodní právo

 • občanské právo

 • pracovní právo

 • korporátní právo

Kontakt

Ať už jste kdekoliv. Pomůžu, když se to zamotá.

Ať už jste kdekoliv. Pomůžu, když se to zamotá.


Mgr. Petra Kalíková, advokátka

Žižkova 708
261 01 Příbram 2
Na mapě

IČO: 73629405
ČAKČ. EV. 13777

Nastavení Cookies | Ochrana osobních údajů
©2023 Copyright Petra Kalíkova